AKTIV FJELL

EIN VEG INN TIL

OPPLEVINGAR OG AKTIVITETAR

Det er eit hav av moglegheiter i kystkommunenDETTE SKJER I FJELL

Eit hav av opplevingar og aktivitetar


 • Event Picture

  Rene Gjerstad - Bursdagsfeiring

  Landro skule - Frå kl.17:00 til 19:00

 • Event Picture

  Sotra Badminton Club - Jentekveld

  Bildøyhallen - Frå kl.17:00 til 20:00

 • Event Picture

  Kine Lunde - Yoga

  Ulveset skule og Symjehall - Frå kl.18:30 til 20:00

 • Event Picture

  Ågotnes karateklubb Trening

  Landro skule - Frå kl.19:00 til 21:30

 • Event Picture

  Sotra Sportsklubb - trenerforum jentefotball

  Sotra Arena - Frå kl.20:30 til 22:30

 • Event Picture

  Nordre Fjell Fotball - Trenerkurs

  Ågotneshallen - Frå kl.17:30 til 21:30

 • Event Picture

  Sverre 1B 7 år bursdagesøk.

  Brattholmen skule - Frå kl.16:00 til 20:00

HORDALAND FYLKE

FRILUFTSTELJAR I BJØRKEDALEN

Sidan 1. august 2016:

73.959 personar

har passert teljaren som er plassert i turstien mellom Bjørkedalen og Liatårnet i Fjellparken.

Sist oppdatert: 05.10.2017


Over 300 lag og organisasjonar


Det er over 300 lag og organisasjonar i kommunen. Her er alt frå ulike ballspel til dans, teater, song, sport, friluftsliv og vidare. Vi er sikker på at du finn ein aktivitet og opplevingar som passar deg.


Finn din aktivitet

OM OSS

Ei ny tid krev nye løysingar og idear. Aktiv Fjell er laga for innbyggjarane. Med Aktiv Fjell synleggjer vi alle dei fantastiske opplevingane i kommunen. Her er det mange frivillige som står på for å gjera noko for andre. Vi vil synleggjera alle desse flotte opplevingane og aktivitetane som skapar trivsel og glede.

Innhaldet på denne nettstaden kan væra ufullstendig og er ei utprøving av moglegheiter for vidareutvikling av Aktiv Fjell.


VI TRENG DINE INNSPEL

Vårt mål er å skape optimale innbyggjartjenester for folket i kystkommunen. Korleis meiner du vi på best måte kan nå ut med alle kultur- og fritidstilboda?

Vi ønskjer tilbakemeldingar. Kom med innspel eller kommentarar.

Legg att ei melding.

Instagram #opplevfjell


Følg oss

Fritidsaktivitetar og oppleivingar for alle

FLEIRE BYGG OG ANLEGG FOR UTLÅN OG LEIGE